Od dnia 18 kwietnia 2020r. wojewoda powinien powoływać lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

 Powyższe wynika z faktu dodania nowego art. 7g do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] z dnia 2 marca 2020 r.. Zmianę wprowadził ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z treścią ww. przepisu powołanie lekarza do stwierdzania zgonów będzie następować  na podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę. Zapewniono, że  koszty działania takiego „epidemicznego koronera” będzie finansowane ze środków wojewody.  

Co istotne wojewoda powinien uwzględnić w kosztach funkcjonowania takiego epidemicznego koronera” wyposażenie go w odpowiednie środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Środki ochrony indywidualnej ww. osoby zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r.. Zgodnie z treścią § 5c ww. rozporządzenia (obowiązującego od dnia 4 kwietnia 2020r.) osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w następujące środki ochrony indywidualnej:

1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;

2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;

3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;

4) jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).

W ustępie 2 ww. przepisu wskazano ponadto, że środki ochrony indywidualnej wielorazowego użytku myje się i dezynfekuje po zakończeniu ww. czynności, o których mowa w ust. 1.  

adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.