Uchwały dotyczące budowy, Kodeks Etyki Lekarskiej, aktualny egzemplarz Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, zdjęcia z budowy, wiersze lekarzy, prezentacja budowanego ośrodka - te m.in. pamiątki znalazły się razem z aktem erekcyjnym w kapsule czasu wmurowanej w czwartek 14 września 2023 roku w fundamenty Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego OIL w Gdańsku. - Śmiałe plany samorządu się spełniają - mówił na uroczystość Dariusz Kutella, prezes OIL w Gdańsku. - Powstaje ośrodek, który będzie przez pokolenia służył środowisku lekarskiemu. 

Wrześniowe popołudnie było szczególnym dniem dla samorządu lekarskiego na Pomorzu - na budowie Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego zgromadzili się członkowie samorządu lekarskiego i goście w różny sposób zaangażowani w budowę ośrodka, aby celebrować uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę. 

Nz. Dariusz Kutella, prezes OIL (z lewej) i Roman Budziński, wiceprezes ORL czyta akt erekcyjny 

Obecni byli m.in. Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Tomasz Wawrzonek, zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Monika Chabior zast. prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Monika Mazurowska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Aniołki, przedstawiciele firmy projektowa Toprojekt z Rybnika, która zaprojektowała ośrodek, przedstawiciele inwestora zastępczego Izby - Costa Project sp. z o.o. w Gdyni, przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy ALLCON Budownictwo sp. z o.o.

 

Dariusz Kutella: Budujemy najbardziej nowoczesne centrum kształcenia podyplomowego w Polsce

Jak przypomniał prezes Dariusz Kutella Izba Lekarska w Gdańsku buduje jako inwestor Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy, który będzie miał ogromne znaczenie dydaktyczne dla lekarzy i lekarzy dentystów. Będzie to najbardziej nowoczesne centrum kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Będą to dwa budynki - w jednym znajdzie się strefa szkoleniowa z restauracją i częścią noclegową, drugim - miejsce debat wraz z częścią sportową i parkingiem podziemnym. 

-Jako samorząd zawodowy pragniemy stale doskonalić naszą wiedzę i  umiejętności, aby niezłomnie trwać przy normach etycznych przekazanych nam przez ojców medycyny - mówił na uroczystości prezes OIL w Gdańsku. - Czujemy ogromną satysfakcję, że śmiałe plany samorządu się spełniają. Powstaje ośrodek na miarę ambicji samorządowych, który będzie - jak wierzymy - przez pokolenia służył środowisku lekarskiemu, którego podstawowym zadaniem jest leczenie chorych.

Nz. Kamien węgielny już w specjalnie przygotowanym miejscu w fundamentach Ośrodka

Uroczystość poprzedzona została mszą św. w Kościele Akademickim w intencji pomyślności budowy i złożeniem na grobie ś.p. prezydenta Pawła Adamowicza kwiatów i zniczy od członków samorządu lekarskiego z podziękowaniem za pomoc przy tworzeniu Ośrodka.

 

Podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym rośnie Ośrodek 

Prezes gdańskiej OIL podziękował też osobom, dzięki którym Ośrodek powstał. W pierwszej kolejności - prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, który wskazał Izbie drogę administracyjną i oddał grunty gminne na realizację inwestycji, prezydent Aleksandrze Dulkiewicz - za przedłużenie terminu zabudowy wymienionego w aktach notarialnych i spotkanie w magistracie nt. spraw projektowych.

Wyrazy wdzięczności trafiły też do wojewody Dariusza Drelicha, który jako przedstawiciel Skarbu Państwa zdecydował o oddaniu samorządowi gruntów skarbu państwa na cel publiczny i wydawał stosowne zarządzenia. Także do konserwatora zabytków i architekta Miasta Gdańska za wyjaśnienia dot. planu zagospodarowania przestrzennego i zakresu ochrony konserwatorskiej.

Monika Arczyńska otrzymała podziękowania za zorganizowanie konkursu architektonicznego zakończonego wyłonieniem firmy projektowej Toprojekt Marka Wawrzyniaka, która zaprojektowała Ośrodek. 

- Śmiały projekt Marka Wawrzyniaka wraz z zespołem to dowód na to, jak architektura może oddziaływać na człowieka - dodał prezes Kutella. - Jesteśmy pewni, że piękno zaprojektowanego Ośrodka nie tylko wpłynie na jakość miejsca szkolenia, ale też przez swoją urodę przyczyni się do wyzwolenia tego, co w człowieku najlepsze.

Nz. Goście, którzy uczestniczyli w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka     

Swój udział w powstaniu ośrodka ma też Monika Mazurowska, z Rady Dzielnicy Aniołki, Tomasz Wawrzonek z GZDiZ za uzgodnienia inwestycji drogowej, które przyczynią się do sensownej partycypacji w infrastrukturę drogową. Podziękowania otrzymała firma Costa Project, która w szczególności zorganizowała przetarg na generalnego wykonawcę i pomogła wybrać obecnego generalnego wykonawcę tj. Allcon Budownictwo.

- Dziękuję firmie Allcon za generalne wykonawstwo, którego efekty obserwujemy nie tylko z okna naszej siedziby, ale też możemy podziwiać na dobrze zorganizowanym placu budowy - dodał prezes Kutella. - Dziękuję wszystkim pracownikom i podwykonawcom za codzienną rzetelną pracę. Dziękuję pracownikom samorządowym za przygotowanie szeregu dokumentów niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do władania nieruchomościami i uzyskania pozwolenia na budowę. Dziękuję na koniec wszystkim członkom Samorządu, członkom Rady i Komisji Architektoniczno-Budowlanej i pracownikom Izby za trud podejmowanych działań i decyzji, których wyrazem jest ta budowla.

Treść aktu erekcyjnego umieszczonego w kapsule czasu

Utartym zwyczajem przy wznoszeniu budynków jest wmurowanie aktu erekcyjnego. Wierni tej tradycji pragniemy przekazać przyszłym pokoleniom informacje o naszej budowie.

Obiekt jest budowany staraniem samorządu zawodowego lekarzy  i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku a liczba naszych członków w dniu dzisiejszym wynosi 14 682 osoby. Koszt inwestycji jest znaczący bo przekracza kwotę 50 mln zł.

W dwóch budynkach prowadzone będzie kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Budowa realizowana jest na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste na cel publiczny przez Prezydenta Miasta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza i Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, którzy otrzymali zaszczytny tytuł naszego samorządu Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae.

Obiekt został zaprojektowany przez firmę Toprojekt Marka Wawrzyniaka wraz z zespołem architektów. Wykonawcą jest Allcon Budownictwo sp. z o.o. w Gdyni. Inwestorem zastępczym jest Costa Project sp. z o.o. w Gdyni. Poświęcenia aktu erekcyjnego oraz placu budowy dokonał ksiądz Błażej Kwiatkowski duszpasterz służby zdrowia.

Nz. Prezes Dariusz Kutella z kapsułą czasu już z zawartością 

Akt erekcyjny zostaje umieszczony w kapsule czasu, która zostanie wmurowana w ścianę Obiektu. Wraz z aktem erekcyjnym w kapsule czasu składamy na wieczną pamiątkę Uchwały Zjazdowe dotyczące budowy, Kodeks Etyki Lekarskiej, , aktualny egzemplarz Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, zdjęcia z budowy, wiersz napisanym na dzisiejszą Uroczystość przez lekarkę i wiersze lekarzy, prezentację budowanego Ośrodka i książkę Historia i Współczesność Gdańskiej Samorządności Lekarskiej. Składamy także jako fundament lapis de TERRA SANCTA.

Wszem i każdemu z osobna wiadomym czynimy, że w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2023r, Akt Erekcyjny w fundament Ośrodka wbudowany został.

Dla upamiętnienia tego faktu oraz pozostawienia świadectwa dla potomnych akt ten został przez nas Uczestników tej Uroczystości po jego odczytaniu przez Prezesa dr Dariusza Kutellę własnoręcznie podpisany.

 

Miejsce ważne dla samorządu lekarskiego, ale ważne też dla Gdańska i Pomorza  

- Dla nas wszystkich to bardzo ważne, aby Gdańsk był miejscem, w którym lekarze i lekarki chcą się spotykać, aby się tu kształcić i tutaj pracować - mówiła podczas uroczystości Monika Chabior. - Widzimy, że Gdańsk jest dziś jest miejscem, w którym odbywa się coraz więcej konferencji medycznych, ale dzięki tej inwestycji, która tu powstaje, to miejsce będzie waszym naukowym domem. My będziemy wspierać Ośrodek wszystkimi dostępnymi

możliwościami.

Nz. Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego 

W imieniu samorządu województwa gratulacje gdańskiej OIL przekazała też Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. 

-Gratuluję tej ważnej, odważnej i przełomowej decyzji - powiedziała Agnieszka Kapała- Sokalska. - Zdecydowanie jest potrzebne istnienie właśnie takiego ośrodka. Dziś była też mowa o kwotach, o tym że ta inwestycja jest bardzo ambitna zarówno  rzeczowo, przedmiotowo i finansowo, ale właśnie tak trzeba działać, trzeba sobie stawiać ambitne cele. 

Urząd Marszałkowski wspiera izbę w staraniach o pożyczkę na dokończenie budowy. Agnieszka Kapała- Sokalska przekazała podczas uroczystości, informację, że komitet zajmujący się wnioskami pożyczkowymi zaakceptował wniosek Izby, która otrzyma oficjalne zaproszenie do złożenia wniosku o pożyczkę.

Costa Projekt i Allcon: Wszystko idzie zgodnie z planem 

Jak mówi Szymon Jasieński, kierownik budowy z firmy Allcon obecnie budowa jest na etapie realizacji stropu pomiędzy kondygnacją podziemną a poziomem parteru. Prace są prowadzone z użyciem płyt sprężonych typu HC, realizowane są również prace instalacyjne zewnętrzne. W planach do  końca 2023 roku budowa ma być w stanie surowym, wtedy też rozpoczną się prace instalacyjne wewnętrzne. Tymczasem codziennie na budowie pracuje około 30-40 osób.

- Projekt nie jest łatwy, dlatego często konsultujemy do z autorami projektu, współpraca z partnerami (Costa Projekt i Toprojekt, autor projektu przyp. red.) jest uporządkowana. Każdy z nas ma dedykowane zadania. Realizujemy prace wzajemnie działając na rzecz rozwoju budowy - dodaje Szymon Jasieński. - Wyzwaniem jest prowadzenie budowy w sposób bezpieczny i uporządkowany. Analizujemy zaproponowane rozwiązania przez pracownie projektową.  Obecnie największym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się nam zmierzyć, jest realizacja betonów architektonicznych. Pozostaną one nie przykryte i będą cieszyć oko przyszłe pokolenia.

Fot. Wizualizacja Ośrodka Szkoleniowego, autor: TOPPROJEKT Rybnik

-Na obecnym etapie budowy, oprócz aspektów koordynacyjnych na linii Inwestor - Projektant - Wykonawca, jako zespół inżynierów podczas codziennej obecności na budowie jesteśmy w bezpośredni sposób zaangażowani w kontrolę jakości wykonywanych robót oraz wszystkich stosowanych materiałów a także w rozwiązywanie zagadnień i wyzwań, które zawsze pojawiają się przy tak nietuzinkowej i wyjątkowej inwestycji - dodaje Adam Piesyk, dyrektor techniczny Costa Projekt. - Zarządzanie zmianami, optymalizacją, ryzykami realizacyjnymi, budżetem czy harmonogramem sprawiają, że nie ma chwili na nudę. Współpracę z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego należy jak dotąd ocenić bardzo pozytywnie. Widać ogromne zaangażowanie zarówno Projektanta jak i Generalnego Wykonawcy. W naszej ocenie wspólnie dążymy do celów nakreślonych nam przez Inwestora i pomyślnej realizacji inwestycji.

Alicja Katarzyńska

Autorką zdjęć jest Wiesława Klemens

Możliwość komentowania została wyłączona.