W związku z kierowanymi do lekarzy pismami Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przypomina, że lekarze prowadzący praktyki zawodowe, ani inni przedsiębiorcy nie posiadają ustawowego obowiązku dokonywania wpisu do Centralnej Ewidencji Firm i Działalności Gospodarczej (CEFiDG) z siedzibą w Warszawie. Wskazana ewidencja ma wyłącznie charakter komercyjny.

Treść otrzymywanych przez lekarzy pism wraz z drukiem wpłaty może w sposób zamierzony wprowadzać w błąd co do potrzeby wpisu prowadzonej przez lekarza działalności gospodarczej. Prosimy o nieregulowanie opłat w kwocie 121,00zł, do których zapłaty są Państwo wzywani oraz nieodpowiadanie na otrzymaną od ww. firmy korespondencję.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL

Pismo CEFiDG

Możliwość komentowania została wyłączona.