Wszyscy lekarze oraz lekarze dentyści, którzy mają nieuregulowaną sytuację zawodową w Rejestrze Lekarzy a która mogła by wpłynąć na zwolnienie, bądź obniżenie składki członkowskiej w bieżącym roku: bezrobotni (zarejestrowani w Urzędzie Pracy), osoby przebywające na urlopie wychowawczym, emeryci oraz renciści proszeni są o jak najszybsze dostarczenie brakujących dokumentów do Izby do końca 2014 roku. Zgodnie z nową uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014r. w sprawie wysokości składki członkowskiej zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej będzie możliwe jedynie od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym  podjęto uchwałę o zwolnieniu (zwolnienia z datą wsteczną będą niemożliwe).

Dział Księgowości OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.