Porozumienie Lekarzy Kontraktowych działa od 16 marca 2017, swój akces do uczestnictwa w porozumieniu zgłosiło kilkudziesięciu lekarzy, cały czas czekamy na kolejne zgłoszenia. Powstanie porozumienia to wynik starań OIL w Gdańsku zmierzających do poprawy sytuacji lekarzy kontraktowych.  Większość szpitali rezygnuje z umów etatowych i coraz chętniej zatrudnia pracowników na zasadach umów cywilno-prawnych, co  wiąże się  z licznymi niebezpieczeństwami dla nas lekarzy. Coraz częstsze skargi i wątpliwości naszych kolegów spływające do naszego Biura Prawnego spowodowały, że postanowiliśmy działać. Uznaliśmy, że naszym priorytetem będzie zapewnienie lekarzom równorzędnej pozycji względem dyrektorów placówek medycznych, podczas negocjacji warunków umów. Niedopuszczalną jest sytuacja, w której lekarz otrzymuje umowę do podpisania bez możliwości wpływania na jej treść. Możliwość negocjacji oraz ustalenia warunków korzystnych dla obu stron zapewnia nam prawo. Musimy wykazać się możliwie dużą solidarnością, aby sytuację tę zmienić. Jeżeli odpowiednia grupa lekarzy zgodzi się na wspólne przeciwstawienie się pracodawcom, to przy wsparciu Izby oraz naszego Biura Prawnego będą oni zmuszeni do ustąpienia i w końcu będziemy mogli usiąść do stołu, aby rozmawiać jak równy z równym. Po drugie, chcemy, aby umowy w większym stopniu gwarantowały nam bezpieczeństwo wobec roszczeń pacjentów. Niestety otaczające nas realia są takie, że liczba wniosków do Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, sądów, czy Rzeczników Praw Pacjenta jest coraz większa. Obecnie pojawiające się w umowach zapisy o odpowiedzialności solidarnej nie są dla nas korzystne. Musimy dążyć do tego, aby pracodawcy wzięli na siebie, większą niż dotychczas, odpowiedzialność.

Czekamy na Koleżanki i Kolegów  

Tworzymy grupę mailingową oraz organizujemy zespół ludzi, którzy podejmą pierwsze działania. Zachęcamy wszystkich do podawania swoich adresów mailowych i dołączania do Porozumienia. Na kolejne posiedzenie zapraszamy jeszcze większą grupę kolegów i koleżanek, aby pokazać, że wszyscy chcemy poprawy naszej sytuacji. Na bieżąco będziemy informowali o kolejnych spotkaniach, działaniach oraz planach.

Wszystkich zainteresowanych lekarzy pracujących na kontraktach zapraszamy do zapisywania się na listę mailingową “Porozumienie Lekarzy Kontraktowych”

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
oil@oilgdansk.pl

Arkadiusz Szycman

zastępca sekretarza ORL w Gdańsku

Cały artykuł dotyczący powstania Porozumienia Lekarzy Kontraktowych na stronie www.oilgdansk.pl/ Polecamy

Możliwość komentowania została wyłączona.