nosmartresizeNowe kierownictwo Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowało do lekarzy ponownie wezwania do zapłaty kar umownych z tytułu rzekomo bezprawnie wystawionych recept pro familiae i pro auctore. Wszystkim lekarzom, którzy udzieli Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku pełnomocnictwa do reprezentowania ich w tej sprawie przypominamy, że pełnomocnictwa te są nadal aktualne, zaś biuro prawne OIL kontynuuje prowadzenie sporu z Funduszem.

Prosimy o przekazywanie do biura prawnego izby wszystkich otrzymanych wezwań i ponagleń ze strony POW NFZ. Przykładową odpowiedź biura prawnego na ponowne wezwanie zamieszczamy w załączeniu.   


————————————————————————————————————————————-
Gdańsk, 22.08.2013r.
Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

W imieniu lek. XY, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 13 sierpnia 2013r. (‘przedsądowe wezwanie do zapłaty’):
 1/ przypominam, iż Pan dr XY ustanowił pełnomocnika reprezentującego go wobec Państwa w sprawach związanych wystawianiem recept refundowanych,
2/  wskazuję na potrzebę prawidłowego zwracania się do mojego Mocodawcy, który jest osobą posiadającą tytuł zawodowy lekarza,
3/ podtrzymuję wszystkie dotychczasowe twierdzenia i argumenty wskazane w pismach z 25 marca i 25 kwietnia br. i ponownie wskazuję na bezzsadność zarzutów formułowanych przez POW NFZ pod adresem mojego Mocodawcy. W przypadku wytoczenia przez POW NFZ powództwa w w/w sprawie będzie ono zwalczane na drodze sądowej przy użyciu wszelkich dostępnych instrumentów prawnych.
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny
——————————————————————————————————————————————————————

Możliwość komentowania została wyłączona.