1. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku uprzejmie informuje, że od 1 maja 2017r. został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Dla poszczególnych użytkowników SMK zostały zapewnione istotne funkcjonalności. Dzięki ich udostępnieniu uzyskają następujące możliwości:

  • wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
  • prowadzenie Elektronicznej Karty Specjalizacji,
  • wnioskowanie o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK i państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

W związku z powyższym Okręgowe Izby Lekarskie zostały zobligowane do weryfikacji i zatwierdzenia wniosków o modyfikacje uprawnień złożonych przez  potwierdzania lekarzy i lekarzy dentystów w systemie SMK

  1. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje do złożenia wniosku o modyfikację uprawnień w systemie SMK

Należy posiadać profil zaufany na EPUAP (pz.gov.pl) lub podpis kwalifikowany, w przypadku braku ww profili można złożyć wniosek w formie papierowej

Należy założyć konto użytkownika na stronie smk.ezdrowie.gov.pl (w załączeniu podręcznik użytkownika dla absolwenta) i złożyć wniosek o modyfikację uprawnień

 

2.Celem sprawnego przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych i zatwierdzenia wniosków w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, należy podjąć następujące kroki:

Zgłosić się osobiście do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z:

– dokumentem tożsamości zgłoszonym na stronie www.smk.ezdrowie.gov.pl przy rejestracji wniosku o modyfikację uprawnień

– dyplomem lekarza/lekarza dentysty lub zaświadczeniem o ukończeniu studiów medycznych potwierdzonym przez dziekanat

– w przypadku złożenia  do www.smk.ezdrowie.gov.pl  w formie papierowej  należy przedłożyć wydrukowany wniosek

 

3. Zatwierdzanie danych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku będzie przeprowadzane w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach 11-16 i czwartek w godzinach 11-18 działach :

– Komisji ds. Rejestracji Lekarzy  (II piętro, pokój 216, tel. 58 524 32 05 lub 58 524 32 25, email: rejestr@oilgdansk.pl 

– Komisji Kształcenia Medycznego (III piętro, pokój 306 tel. 58 524 32 07 lub 58 524 32 27, email:  komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl.

Po zweryfikowaniu danych znajdujących się we wniosku pracownik okręgowej izby lekarskiej akceptuje wniosek.

W przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych we wniosku elektronicznym z dokumentami przedstawionymi przez lekarza/lekarza dentystę absolwenta wniosek zostaje odrzucony.

LEK/LEK.DENT. musi ponownie złożyć wniosek o modyfikację uprawnień. W tym celu zostaną zorganizowane stanowiska komputerowe na sali konferencyjnej w Izbie Lekarskiej I piętro. Po wygenerowaniu kolejnego wniosku należy go wydrukować i ponownie zgłosić się z wymienionymi dokumentami w części C. Po zaakceptowaniu wniosku o modyfikację uprawnień należy złożyć poprzez system SMK wniosek o przystąpienie do LEK/LDEK.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu przyznanego na czas stażu podyplomowego i podanie o skierowanie na staż będą przyjmowane w Izbie Lekarskiej od 01.07.2017r.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.