Biuro Prawne OIL w Gdańsku przypomina, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych – nie znajduje zastosowania do pracowników zatrudnionych w indywidualnych lub grupowych praktykach lekarskich.

Świadczeniodawcy mający status praktyk zawodowych nie mają zatem obowiązku podwyższania wynagrodzeń do wysokości wskazanej w ustawie, a tym samym sprawozdawania danych dotyczących pracowników kwalifikujących się do podwyżek do NFZ. Jeżeli pracodawcy będący praktykami zawodowymi zdecydują się dobrowolnie na podwyższenie wynagrodzeń pracowników, to różnicy w wynagrodzeniach NFZ refundować nie będzie.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 1235)

Zarządzenie Nr 130/2021/DEF Prezesa NFZ z dnia 9 lipca 2021r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pracowników wykonujących zawód medyczny oraz przy udziale pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, a także lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

adw. Damian Konieczny

 

Jedna odpowiedź do “Ustawa o najniższym wynagrodzeniu a pracownicy praktyk zawodowych”

  1. Gabinet Stomatologiczny Barbara Rytlewska, Gdynia pisze:

    Proszę podać, dlaczego rozporządzenie MZ (Dz.U. 2021 poz. 1235)nie dotyczy praktyk lekarskich, aby niepotrzebnie nie wchodzić w konflikty z pracownikami i NFZ, tym bardziej, iż NFZ namawia pracowników do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w wynagrodzeniach do NFZ i PIP. Z jakiego przepisu to wynika i dlaczego?