Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków OIL w Gdańsku Prezydium Izby zleciło STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. – współpracującemu z nami od wielu lat brokerowi – przygotowanie i udostępnienie dla członków Izby rozwiązań informatycznych umożliwiających  szybkie i wygodne zawieranie on-line umów ubezpieczenia dedykowanych dla naszych członków w tym ubezpieczeń OC lekarzy.

W udostępnionym przez STBU systemie dostępne są proste kalkulatory składek, warunki ubezpieczenia oraz zwięzłe instrukcje zgłaszania szkód, które w znaczący sposób ułatwią zawarcie i korzystanie z ubezpieczenia. Podany jest również numer dedykowanej infolinii.

Na stronie OIL w Gdańsku w zakładce UBEZPIECZENIA (lewe menu) znajdują się szczegółowe informacje i link  przekierowujący zainteresowanych na docelową stronę.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.