Dobiegła końca akcja zgłaszania kandydatów na delegatów w wyborach samorządowych. Oceniam, że zakończyła się pomyślnie, bowiem z ogólnej liczby 70 rejonów  wyborczych  w 63 kandydaci zostali zgłoszeni.  Mamy zatem 219 kandydatów, spośród których wybierać będziemy delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.


Pełną listę kandydujących  w wyborach koleżanek i kolegów zamieścimy na stronie internetowej Izby oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdą tam Państwo informacje na temat specjalizacji, miejsca i stażu pracy kandydatów a także inne dane, na których publikację zgodziły się osoby zainteresowane. Niekiedy będą to tylko imiona i nazwiska.

Pytania do kandydatów można kierować bezpośrednio do nich, jeśli wyrazili zgodę na ujawnienie adresu internetowego lub numeru telefonu. Można też kierować zapytania pod adresem internetowym oil@oilgdansk.pl z podaniem adresu zwrotnego i nazwiska kandydata, do którego pytanie jest kierowane.

 

Komisja Wyborcza zastrzega, że nie będzie przekazywać kandydatom pytań i wypowiedzi anonimowych oraz obraźliwych.

Zachęcam do śledzenia informacji wyborczych, zadawania pytań kandydatom, zachęcam do świadomej akcji wyborczej, bo dalsza droga samorządu zależy od wyborców. To stara prawda, że nieobecni nie mają racji. Dlaczegóżby mieli mieć ? Czy brak zainteresowania nie oznacza zgody na wszystko, także na bylejakość?

Z początkiem maja rozpoczynają  się wybory do naszego Samorządu. Wszyscy Państwo otrzymają przesyłki, zawierające:

1) zawiadomienie o miejscu i terminie, okresie oraz sposobie głosowania w rejonie wyborczym (poniżej)

2) instrukcję dotyczącą głosowania drogą korespondencyjną (na odwrocie strony)

3) listę kandydatów rejonu wyborczego,

4) kartę do głosowania (w kolorze zielonym),

5) dwie koperty (nieoznakowaną oraz zaadresowaną kopertę zwrotną),

 

 

Przesyłki będą nadchodzić w różnym czasie, pod adresem podanym przez Państwa w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów jako adres do korespondencji. Różny czas otrzymywania kart do głosowania wiąże się z różnymi terminami zakończenia głosowania w danym rejonie. W ostatnim dniu głosowania w miejscu i czasie określonym i podanym w przesyłce przy urnie wyborczej, dyżurować będzie komisja skrutacyjna. Będzie to czas na wrzucenie swojego głosu do urny, jeśli ktoś nie skorzystał z możliwości głosowania korespondencyjnego.


Skorzystaj z szansy. Nie wyrzucaj swojego głosu do kosza. Twój głos zasługuje na to aby go usłyszano.

 

Będą niestety lekarze, którzy nie otrzymają przesyłki i zostaną pozbawieni możliwości głosowania, a tym samym decydowania o przyszłej działalności samorządu. Dotyczy to członków rejonów z których nikt nie zgłosił swojej kandydatury. Tam zgodnie z ordynacją wyborczą nie odbędą się wybory.

Twórcy regulaminu wyborczego uznali, że rejon w którym nikt nie przejawi inicjatywy choćby w tak małym wymiarze jak zgłoszenie swojej kandydatury lub skłonienie do tego kogoś z kolegów nie uczestniczy w wyborach. Stara zasada – nieobecni nie mają racji, przekłada się tu na bierność nie popłaca.

Halina Porębska

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

Możliwość komentowania została wyłączona.