Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, reprezentując kilkunastu poszkodowanych lekarzy wystąpiła w 2015 r. do organów ścigania z zawiadomieniem o podejrzeniu przestępstwa polegającego na publicznym zniesławieniu lekarzy w ramach strony internetowej „Czarna lista lekarzy z Trójmiasta” zamieszczonej na portalu Facebook.

Początkowo  Prokuratura  Rejonowa  Gdańsk  Wrzeszcz umorzyła postępowanie z uwagi na brak interesu publicznego w ściganiu wskazanego przestępstwa – zniesławienie jest bowiem przestępstwem ściganym co do zasady z oskarżenia prywatnego osoby poszkodowanej.

W wyniku wniesienia przez OIL w Gdańsku zażalenia Sąd uchylił postanowienie Prokuratury i nakazał organom ścigania podjęcie działań zmierzających do ustalenia sprawców zniesławienia lekarzy. Wykonując wskazane zalecenia Prokuratura wystąpiła w drodze pomocy prawnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o wskazanie danych identyfikujących administratora ww. strony na portalu Facebook oraz osób dokonujących na niej wpisów. Portal Facebook nie posiada  na  terytorium  Polski  żadnego  przedstawicielstwa i tym samym wnioski o udostępnienie danych osobowych

autorów wpisów na nim są realizowane wyłącznie przez główną siedzibę firmy w Stanach Zjednoczonych i zgodnie z tamtejszym ustawodawstwem. Niestety, w odpowiedzi na wniosek o pomoc prawną przedstawiciele Stanów Zjednoczonych poinformowali, że nie realizują żadnych wniosków związanych z przestępstwem zniesławienia z uwagi na obowiązującą tam konstytucyjną zasadę wolności wypowiedzi.

Ewentualne przekazanie danych identyfikujących dotyczyć może  wyłącznie  przypadków  bezpośredniego  zagrożenia życia ludzkiego. W tej sytuacji, z uwagi na nieustalenie danych administratora ww. strony internetowej Prokuratura ponownie umorzyła postępowanie.

Po raz kolejny okazuje się, że z uwagi na daleko posuniętą anonimowość autorów internetowych wypowiedzi, osoby poszkodowane mają ograniczone możliwości ochrony swoich praw. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku będzie jednak w dalszym ciągu występować w obronie lekarzy bezprawnie szkalowanych w Internecie oraz dążyć do ustalenia i ewentualnego ukarania sprawców takich czynów.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.