Komisja Kształcenia Medycznego oraz Komisja Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w: „Szkoleniu z działalności Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”
Biorąc pod uwagę coraz częstsze przypadki skarg, które składają pacjenci na lekarzy, doszliśmy do wniosku, że potrzeba lekarzom szkoleń, które przybliżą im sposób pracy Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz pozwolą w przyszłości unikać problemów, które są przedmiotem prac Komisji.
 
Szkolenie poprowadzą:
mec. Tomasz Widłak – Z-ca Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim, Pracownik Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego;
mec. Jacek Potulski – Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim, Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii UG.
 
Udział w dyskusji weźmie również kolega Wojciech Grabe, który także jest członkiem Komisji, a jako lekarz dentysta przedstawi nam swój punkt widzenia na pracę Komisji.
 
Szkolenie odbędzie się 10 marca 2016 o godz. 16.30 w sali obrad Okręgowej Rady Lekarskiej w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
 
Program szkolenia obejmuje:
I. Jak działa i czym zajmuje się Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
1. Dlaczego utworzono pozasądowy system ds. orzekania o tzw. błędach medycznych?
2. Najważniejsze cechy postępowania komisyjnego.
3. Cel postępowania przed komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
4. Zdarzenie medyczne – pojęcie.
5. Komisja i jej członkowie.
6. Lekarz przed komisją.
7. Przebieg postępowania przed komisją.
8. Dane statystyczne dot. pracy Wojewódzkiej Komisji w Gdańsku.
 
II. Odpowiedzialność karna lekarza.
1. Zasady odpowiedzialności karnej.
2. Wina – istota działania umyślnego i nieumyślnego.
3. Źródła reguł ostrożności przy ocenie pracy lekarza.
4. Znaczenie opinii biegłych w sprawach lekarskich.
5. „Typowe” przestępstwa, właściwe wykonywaniu zawodu lekarza.
6. Kary i środki karne stosowane wobec lekarzy.
7. Zarys przebiegu postępowania karnego.
 
Zapraszamy również do odwiedzenia wydarzenia na portalu facebook: https://www.facebook.com/events/545791025584920/
 
Do zobaczenia na szkoleniu,
 
Komisja Kształcenia Medycznego
Komisja Młodych Lekarzy”
 
Pozdrawiam,
 
Arkadiusz Szycman
Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
szycman@gmail.com, tel. 604-523-674

Możliwość komentowania została wyłączona.