Kierownictwo Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości pragnie poinformować, iż w ramach realizacji swoich działań statutowych, zmierzających do szeroko rozumianego propagowania zasad prawa, organizuje, skierowane do środowiska lekarskiego, szkolenie pn. „Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną z tytułu błędów medycznych”. Przedmiotowe szkolenie organizowane jest w związku z obowiązującym od 15 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury), przewidującym możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.

Podstawowym celem szkolenia będzie zapoznanie lekarzy z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa medycznego, prawa karnego procesowego i materialnego oraz metodologią pracy jednostek organów ścigania w kontekście ewentualnej obrony przed niesłusznym oskarżeniem o popełnienie deliktowego błędu medycznego.

Ze szczegółami szkolenia zapoznać się można na stronie internetowej: http://isws.edu.pl/szkolenie/obrona-przed-odpowiedzialnoscia-karna-z-tytulu-bledow-medycznych/

Możliwość komentowania została wyłączona.