Szkolenie członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Główne regulaminowe obowiązki Komisji Rewizyjnej to działania kontrolne w zakresie finansów Okręgowej Izby Lekarskiej ze szczególnym naciskiem na kontrolę uchwał Zjazdu Lekarzy dotyczących uchwalonego budżetu oraz zaplanowanych inwestycji . Korzystając z przydzielonego budżetu, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku podjęli decyzję o szkoleniu na temat finansów Izb Lekarskich. Zostało ono zorganizowane przez firmę MDDP Akademia Biznesu i odbyło się w Warszawie w dniu 23 października 2021 r. Wzięło w nim udział czterech spośród pięciu członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku. Jeden z członków z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w szkoleniu. W tajniki zagadnień z dziedziny rachunkowości wdrażał nas Pan Jarosław Stankiewicz, dyplomowany trener , doświadczony menedżer i ekspert w dziedzinie rachunkowości. Przedstawiona nam została wiedza z podstaw zasad rachunkowości finansowej, reguł rządzących procesem sporządzania sprawozdań finansowych, podstaw do czytania i zrozumienia bilansu, podstaw tworzenia budżetu. W trakcie ciekawego i bogatego w treści merytoryczne spotkania, uczestnicy szkolenia przedyskutowali wiele wątpliwości i mogli zadawać pytania w trakcie przedstawianych prezentacji . Po zakończeniu spotkania, członkowie OKR przestawili  swoje wnioski, wątpliwości i spostrzeżenia związane z bieżącą działalnością Komisji Rewizyjnej. W wyniku uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu z dziedziny finansowej, członkowie Komisji zdobyli dodatkową wiedzę ,co ułatwi  należyte wykonywanie obowiązków określonych regulaminem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku.   Iwona Karczyńska                        Marek Bogdański Wiceprzewodnicząca OKR             Przewodniczący OKR

Możliwość komentowania została wyłączona.