Przedstawiciele Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i przedstawiciele lekarzy rezydentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (UCK) w dniu 02.06.2016 roku zakończyli negocjacje z Dyrekcją szpitala w sprawie zmiany formy odbywania dyżurów medycznych. Negocjacje trwały od końca 2015 roku.

Na spotkaniu przedstawiono stanowisko większości lekarzy rezydentów UCK (zebraliśmy 172 podpisy), którzy opowiedzieli się za odbywaniem dyżurów w ramach umowy o pracę. Liczbę dyżurów wykonywanych zgodnie w tym trybie ograniczono do ilości wskazanej w programie specjalizacji. Jeżeli organizacja pracy danego oddziału będzie wymagała większej ilości dyżurów, to za każdy dyżur „ponad programowy” lekarz otrzyma wynagrodzenie wynikające z  dodatkowej umowy cywilno-prawnej na dyżury, jednakowej dla każdego. W kolejnym tygodniu mają być przygotowane aneksy do w/w umów.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy największym zaangażowaniem wykazali się kol. Przemysław Kłosowski, Michał Komorniczak i Wojciech Pączek, sekretarz Komisji Młodych Lekarzy, a także wielu innych lekarzy rezydentów z całego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Osobistym zaangażowaniem w naszą sprawę wykazała się Wiceprezes naszej Izby kol. Barbara Sarankiewicz-Konopka, ze wsparciem Prezesa Romana Budzińskiego. Nieocenione wsparcie merytoryczne i w negocjacjach jest zasługą mec. Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej oraz mec. Karola Kolankiewicza, prawników z naszej Izby.

Nie było by to możliwe, gdyby nie dobra wola i chęć współpracy Pani  Dyrektor Naczelnej Ewy Książek-Bator  i Pana Dyrektora ds. Personalnych Jakuba Kraszewskiego.

Jest to także sukces całej Komisji Młodych Lekarzy, który dowodzi, że środowisko nawet młodych lekarzy może wpływać na środowisko swojej pracy i poprawę jej warunków.

Łukasz Szmygel

Przewodniczący Komisji Młodych Lekarzy

Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.