Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie wycofania się przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ z przedłużenia umów wobec części świadczeniodawców POZ


Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia i NFZ wobec świadczeniodawców POZ. Brak jakichkolwiek podstaw prawnych, brak merytorycznych powodów do zapowiedzi zerwania umów, odmowa jakichkolwiek negocjacji budzą nasz sprzeciw. Oczekujemy niezwłocznego podjęcia negocjacji i rozwiązania problemów na gruncie prawa.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art.  32 Konstytucji RP „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Zamiar wycofania się z propozycji przedłużenia umów części świadczeniodawców bez uzasadnionych przyczyn nosi w naszej ocenie znamiona dyskryminacji w życiu gospodarczym.

Kontynuacja obecnej polityki i działania Ministerstwa Zdrowia i NFZ wobec POZ spowoduje poważny kryzys i będzie zagraża

wielkiej grupie pacjentów, którzy nagle mogą zostać pozbawieni dostępu do swoich lekarzy.

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej 

lek. Krzysztof Wójcikiewicz 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.