Przygotowujemy  w  naszej  Izbie  wsparcie dla lekarzy zatrudnionych w różnych instytucjach na podstawie umów cywilno-prawnych. Aby właściwie przygotować to wsparcie, należy najpierw postawić diagnozę. W tym celu do wszystkich lekarzy prowadzących praktyki zostaną niebawem rozesłane anonimowe ankiety, w których bez podawania jakichkolwiek danych identyfikujących prosiłbym o rzetelne wpisanie podstawowych danych o swoim kontrakcie.

Do ankiety  będzie  dołączona  opłacona  i  zaadresowana koperta zwrotna, na której proszę nie wpisywać adresu nadawcy. Ankiety roześlemy nie tylko do Koleżanek i Kolegów z zarejestrowanymi  praktykami  „kontraktowymi”,  ale  do wszystkich  prowadzących  praktyki.  Powodem tego  jest  fakt,  że  niekiedy  umowy  cywilno-prawne (tzw. kontrakty) podpisują również lekarza praktykujący stacjonarnie lub posiadający praktyki  wyjazdowe.  Ponieważ  status  prawny takich  lekarzy  jest  obarczony  pewnym  ryzykiem  i  niepewnością  z  punktu  widzenia  prawa – potrzebne jest takie poszerzenie zakresu lekarzy objętych ankietami.
Organizacja zbierania ankiet zakłada, że do szerszej wiadomości podane  będą  tylko  ogólne  dane  statystyczne, a same ankiety (mimo, że anonimowe) będą poufne.  Po  etapie  diagnozy  spróbujemy  opracować zalecenia prawne i podatkowe dla lekarzy na umowach cywilno-prawnych, wzory umów, zalecenia negocjacyjne, ostrzeżenia przed typowymi pułapkami. Jeżeli uda się stworzyć silny zespół do spraw kontraktów to możliwe będzie być może zbiorcze negocjowanie przynajmniej z największymi pracodawcami, ustalanie rekomendowanych stawek minimalnych i temu podobne.
Cała inicjatywa ma na celu przełamanie schematy, w którym lekarz pozostaje sam wobec dyktatu pracodawcy. Liczę na życzliwe przyjęcie i współpracę wszystkich Koleżanek i Kolegów na kontraktach. Pomóżmy sobie, działając wspólnie.
Pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.