W wyniku złożonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku w dniu 13 października 2015r. wszczęła dochodzenie w sprawie pomówienia lekarzy – członków OIL w Gdańsku w środkach masowego przekazu (poprzez profil Czarna Lista Lekarzy w Trójmieście na portalu Facebook).
Ponownie apelujemy do wszystkich lekarzy, których dane zostały zamieszczone na tej stronie, o kontakt z Biurem Prawnym OIL w Gdańsku – mail: biuro.prawne@oilgdansk.pl.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.