Problem braku lekarzy specjalistów na rynku medycznym nie należy do najnowszych bolączek naszej służby zdrowia. Temat jest złożony. Z jednej strony o braku wolnych miejsc lub ich znikomej ilości słyszy każdy młody lekarz stawiający pierwsze kroki w zawodzie. Z drugiej – wielu specjalistów powoli przekracza wiek emerytalny. Pracy jednak nie kończy, ponieważ paradoksalnie brakuje właśnie osób, które mogłyby ich zastąpić. Trudno oprzeć się wrażeniu, że taka sytuacja wynika z braku zintegrowania informacji na temat struktury zatrudnienia w poszczególnych specjalizacjach.

Izba Lekarska w Gdańsku podjęła inicjatywę zebrania w jednym miejscu wszystkich danych przedstawiających bieżący obraz specjalizacji w naszym województwie. Od kilku miesięcy można ze strony internetowej naszej Izby pobrać w formie plików PDF dane dotyczące aktualnej sytuacji poszczególnych specjalizacji. Pliki są wprawdzie dużych rozmiarów, ale i autorzy monitoringu dołożyli wszelkich starań, by zawarte w nich informacje były możliwie jak najdokładniejsze. I tak możemy dowiedzieć się m.in.: ile osób na dzień 1.01.2014 jest w trakcie szkolenia w danej specjalizacji, ile zbliża się do jego ukończenia. Zobaczymy również, jak kształtuje się struktura wiekowa w poszczególnych specjalizacjach, a także jak wygląda dostęp do specjalistów w poszczególnych miastach naszego województwa. Przeprowadzono również prognozę na najbliższe kilka lat dotyczącą zatrudnienia w poszczególnych specjalizacjach.
Można zapytać: po co to wszystko? Zamysłem twórców było ułatwienie podjęcia decyzji młodym lekarzom co do wyboru przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. A decydenci? Warto mieć nadzieję, że o ile same urzędy nie są zainteresowane zbieraniem takich danych, to może chociaż skorzystają z tego, co przygotowali pracownicy Izby. Zawsze to kolejny mały krok do uporządkowania trudnej sytuacji na naszym „medycznym podwórku”.
Zachęcamy do zapoznania się z Monitoringiem Specjalizacji na naszej stronie (w menu po lewej stronie).
Wojciech Pączek

Możliwość komentowania została wyłączona.