Zgodnie z unijnymi regulacjami od 1 stycznia 2019 roku gabinety dentystyczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny oraz usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego muszą być wyposażone w seperatory amalgamatu. W przypadku usuwania zębów z wypełnieniami amalgamatowymi odpady medyczne z taką zawartością powinny być oznakowane odpowiednim kodem.

Obowiązek taki nakłada na nas art. 10 ust 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2017/852 z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Seperatory amalgamatu. Dla kogo niezbędne? 

Czy wszystkie gabinety stomatologiczne muszą być wyposażone w seperatory amalgamatu? Ministerstwo Zdrowia wprowadziło uchylenie tego obowiązku dla gabinetów ortodontycznych i protetycznych, gdyż nie używają one amalgamatu do wypełnień  i nie usuwają wypełnień amalgamatowych. A co z innymi gabinetami, które w swoich kontraktach z NFZ oraz w leczeniu komercyjnym nie mają jakiejkolwiek procedury, która byłaby związana z amalgamatem a co za tym idzie z rtęcią.

W większości gabinetów dentystycznych wypełnienia amalgamatowe są stosowane sporadycznie, jeśli w ogóle. Na naszym krajowym rynku dominują świadczenia komercyjne i już dawno wypełnienia amalgamatowe zostały zastąpione wypełnieniami światłoutwardzalnymi.To dlaczego obciążać właścicieli gabinetów dentystycznych ogromnym kosztem zakupu, instalacji oraz serwisowania seperatorów amalgamatu. Dlaczego nie wyłączyć z tego obowiązku lekarzy dentystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat nie stosowali amalgamatu u swoich pacjentów i jest to udokumentowane.Jeżeli amalgamat srebra jest rekomendowany i stosowany do wypełnień w zębach w odcinkach bocznych przez gabinety na kontraktach z NFZ, to obowiązek posiadania seperatora, a co za tym idzie koszt  z tym związany powinien być rekompensowany. Dlaczego znowu lekarze dentyści mają być obarczani nowymi wymogami, którym należy sprostać.

Trzy warianty pracy gabinetu stomatologicznego dot. stosowania amalgamatu

Do komisji stomatologicznych wielu Okręgowych Izb Lekarskich napływają pytania od lekarzy dentystów dotyczące nowych regulacji. Komisja stomatologiczna NRL podjęła stanowisko i wystosowała apele oraz pismo w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia, aby uzyskać jasną i oficjalną odpowiedź w sprawie problemów związanych z wykonaniem przez lekarzy dentystów unijnego obowiązku instalacji seperatorów amalgamatu w swoich praktykach.

Czy faktycznie wystarczy zaszeregować swój gabinet do jednej z trzech sytuacji zaproponowanej przez KS w swoim stanowisku z 25 stycznia 2019 roku? Taka informacja musi być podana w regulaminie podmiotu leczniczego sporządzonym na podstawie art. 24 ustawy o działalności leczniczej. W oparciu o schemat zaproponowany przez KS NRL model pracy gabinetu, w aspekcie stosowania amalgamatu stomatologicznego powinien polegać na zastosowaniu się do jednej z trzech sytuacji:

1.Do czasu podjęcia przez władze publiczne decyzji, o których mowa w apelach o refundacje, gabinety stomatologiczne, które chcą docelowo wykonywać wypełnienia amalgamatowe i je usuwać, a nie chcą bez zapewnienia należytej refundacji ryzykować inwestycję w separator amalgamatu, powinny w regulaminie podmiotu zawrzeć informację o tym że do czasu instalacji separatora;

  • usuwają wypełnienia amalgamatowe w przypadkach, kiedy nie mają możliwości skierowania pacjenta do gabinetu wyposażonego w seperator.
  • nie zakładają wypełnień amalgamatowych.

2.Gabinet inwestujący w chwili obecnej w instalację seperatora amalgamatu lub posiadający taką instalację, spełniającą warunek zatrzymania co najmniej 95 proc. cząstek amalgamatu musi mieć możliwość skorzystania z zastosowanej przez władze publiczne formy refundacji kosztów, o którym mowa w apelu NRL. Gabinet taki, z racji posiadania seperatora, pracuje z amalgamatem stomatologicznym usuwając i zakładając wypełnienia amalgamatowe, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.10 ust.2 rozporządzenia (zęby mleczne, wypełnienia u dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. oraz kobiet ciężarnych i karmiących)

3.Gabinet stomatologiczny w regulaminie podmiotu działalności leczniczej dodaje informacje, że całkowicie i bezterminowo nie zakłada wypełnień amalgamatowych i z zastrzeżeniem przypadków pierwszej pomocy polegającej na trepanacji zęba poprzez wypełnienie amalgamatowe również ich nie usuwa.

A na razie mamy nadzieję, że przy najbliższej kontroli z Sanepidu nie będzie nałożona kara za niedostosowanie się do wymogów unijnych.

 

Ewa Siewierska Chomeniuk 

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej

Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej

Możliwość komentowania została wyłączona.