Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku poszukuje lekarzy o specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii lub chirurgii plastycznej oraz lekarzy dentystów o specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatologicznej lub ortodoncji, którzy podjęliby się sporządzenia na zlecenie sądu opinii lekarskiej na potrzeby toczącego się postępowania sądowego.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z sekretariatem Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku: (58) 32 12 630, (58) 32 12 632.
AK

Możliwość komentowania została wyłączona.