W maju 2022 roku powołano, po raz pierwszy w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, Rzecznika Praw Lekarza (RPL). Zadaniem Rzecznika ma być pomoc lekarzom i lekarzom dentystom w różnych sprawach indywidualnych związanych z wykonywaniem zawodu, kształceniem, ochroną dóbr osobistych i innych. Przygotowano Regulamin dla funkcji Rzecznika Praw Lekarza, który powinien być w najbliższym czasie uchwalony.

dr n. med. Łukasz Szmygel Rzecznik Praw Lekarza/fot. Archiwum prywatne

W dotychczasowej działalności do RPL wpłynęło kilka indywidualnych spraw dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów. Dotyczyły one: prośby o przyspieszenie obiegu dokumentów w Izbie; wątpliwości lekarza, co do wymaganych dokumentów przez Biuro Izby; przekazania dokumentu PWZ do organu rejestrowego; trudności ze zmianą miejsca odbywania specjalizacji; upublicznienia danych lekarza przez portal prowadzony przez organizację antyszczepionkową; możliwości obrony przed niesprawiedliwymi czy negatywnymi opiniami w internecie.

Dodatkową sprawą były trudności związane z procesem rekrutacji na specjalizacje i rezydentury dotyczącą młodych lekarzy. Problem udało się rozwiązać we współpracy z Komisją Młodych Lekarzy. Do wyjaśnienia sprawy wystarczyła rozmowa i porozumienie z życzliwymi pracownikami Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W dniu 1 marca 2023 roku Rzecznik uczestniczył w spotkaniu Rzeczników Praw Lekarza z całej Polski organizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską. Omawiano podczas spotkania między innymi: sprawę umocowania prawnego RPL, kwestii wyzwań w szkoleniu lekarzy, wprowadzania w podmiotach leczniczych równoważnego czasu pracy, czy kontrowersji wokół refundacji preparatu Neocate i związanych z tym kar dla lekarzy.

W razie trudności zapraszam lekarzy dentystów i lekarzy do kontaktu, postaram się pomóc.

dr n. med. Łukasz Szmygel

Rzecznik Praw Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Kontakt do Rzecznika

Możliwość komentowania została wyłączona.