Lekarze rezydenci nie zawsze są zatrudniani na warunkach zgodnych z prawem. Zdarza się, iż są im przydzielane czynności wychodzące poza zakres ich obowiązków. Rezydentów przydziela się do pracy w oddziałach nie realizujących programu specjalizacji, do pełnienia obowiązkowych dyżurów angażowani są zaś na podstawie umów cywilnoprawnych, co wpływa niekorzystnie na wysokość wynagrodzenia.

Dwie rezydentki toczą obecnie, pod patronatem OIL w Gdańsku, spór sądowy z pracodawcą, mający wyjaśnić w interesie wszystkich lekarzy rezydentów, czy pełnienie obowiązkowego dyżuru nie jest w przypadku rezydenta czasem pracy. Niestety wytoczenie sporu sądowego odbija się bardzo niekorzystne na ich warunkach pracy, rezydentki doświadczają ze strony pracodawcy wielu nacisków i upokorzeń.
Ponieważ są to osoby, które wykazały się odwagą w interesie wszystkich młodych lekarzy, prosimy o przesyłanie na adres Redakcji (strona@oilgdansk.pl) wyrazów wsparcia przez wszystkich lekarzy, dla których kwestia prawidłowości zatrudniania rezydentów nie jest sprawą obojętną. Obecnych i byłych rezydentów prosimy także o podzielenie się swoimi doświadczeniami w sporach z pracodawcami o prawidłowy przebieg rezydentury, szczególnie tych które zakończyły się sukcesem.  Wsparcie i przedstawienie swojej historii na pewno pomoże rezydentkom poradzić sobie z trudną sytuacją, przetrwać naciski i dotrwać do końca procesu. Najciekawsze relacje, z zachowaniem anonimowości, opublikujemy.
Redakcja przekaże wszystkie Państwa maile dwóm walczącym rezydentkom.
IKK

Możliwość komentowania została wyłączona.