Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Seniorzy!

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz zwrócił się do prezesów wszystkich okręgowych izb lekarskich z apelem o pomoc lekarzom seniorom w dopełnieniu formalności wymaganych przez NFZ  w związku z umowami na wystawianie recept na leki refundowane dla siebie i rodziny.

Nasza Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku prowadzi taką akcję pomocy już od dawna, przeprowadzając starszych lekarzy przez zawiłości przepisów wynikających z ustaw, rozporządzeń, a w rezultacie  zmienianych co kilka tygodni wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy biura OIL w tym prawnicy wykonują wszystkie czynności wymagające logowania się na stronach internetowych NFZ ,   przyjmują zamówienia na bloczki receptowe a następnie wydają Seniorom gotowe recepty.

System ten działa już od dwóch lat i został przyjęty z uznaniem i wdzięcznością przez starszych lekarzy, którzy nie mając dostępu do bieżących przepisów  z trudnością  poruszają się w ich skomplikowanych gąszczu.

Nachodzi jednak okres bardzo trudny dla Izby ze względu na czasowe zmniejszenie personelu biura prawnego, a także obciążenie pracowników obowiązkami rejestracyjnymi praktyk lekarskich. Sytuacja ta  spowoduje zapewne    ograniczenie   zakresu  tej usługi, a nawet może   zmusić nas   do jej zawieszenia.

Nie chcielibyśmy tego robić, dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc  samym sobie, a mianowicie o zgłoszenie się osób, które potrafią obsługiwać komputer w stopniu podstawowym. Szczególnie prosimy o to koleżanki i kolegów mieszkających w pobliżu Izby lub takich, którym dojazd do siedziby nie sprawiałby kłopotów. Osoby te po uprzednim przeszkoleniu przez pracowników biura pełniły by dyżury w Izbie pomagając swoim kolegom . Wyznaczeni pracownicy Izby będą nadal służyli  pomocą   Lekarzom Seniorom zajmującym się sprawami receptowymi  w koniecznym zakresie. Pracownik Izby nadal  też będzie  odbierał zamówione  formularze z drukarni.  

Sprawa jest bardzo pilna, bowiem termin 30 marca zbliża się nieuchronnie i wielu lekarzy seniorów w najbliższych tygodniach będzie chciała skorzystać z pomocy Izby.

Na zgłoszenia czekamy codziennie od 11.00 do 16.00, we czwartek od 11.00 do 18.00 pod numerem telefonu (58) 524 32 00 lub 503 136 530.

                        Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
                        lek. dent. Halina Porębska

Możliwość komentowania została wyłączona.