Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, iż zgodnie z uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku przedłużono termin zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2013-2017 do dnia 8 kwietnia 2013r.

————————–

Uchwała nr 2/2013

Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

z dnia 29 marca 2013r.

w sprawie przedłużenia terminu do zgłaszania kandydatów na delegatów

 

Na podstawie §17 ust. 2 uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

 

§1

Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku przedłuża termin do zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku kadencji 2013-2017 do dnia 8 kwietnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Przewodnicząca OKW                                                                      Sekretarz OKW

lek. Anna Budzyńska-Sildatke                                                           lek. dent. Halina Porębska

Możliwość komentowania została wyłączona.