Ministerstwo  Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia dotyczącego wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2013 r.

Zainteresowani przekazaniem uwag do projektu obwieszczenia – aktualizującego m.in. listy leków refundowanych od 1 września 2013 r. – mogą nadsyłać je do 21 sierpnia 2013 r. do godziny 15.00 – wyłącznie w wersji elektronicznej.
Więcej informacji na www. mz.gov.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.