Gabinety lekarskie i podmioty lecznicze, których pomieszczenia nie spełniały z końcem roku nowych wymagań, miały obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia w sanepidzie tzw. programów dostosowawczych.

Jeśli program taki został zatwierdzony, działalność lecznicza może być w nim prowadzona nadal, pod warunkiem dostosowania pomieszczenia do nowych wymagań do końca 2016r. Taką konstrukcję prawną przewidują przepisy art. 206 i 207 ustawy o działalności leczniczej. Z początkiem roku okazało się jednak, że o ile daje ona rzeczywiście możliwość dalszego funkcjonowania w dotychczasowych pomieszczaniach tym pomiotom i praktykom lekarskim, które przedstawiły program dostosowawczy, to jednak blokuje im możliwość wynajmowania tych pomieszczeń, ponieważ organy sanitarne nie chcą tych pomieszczeń opiniować pozytywnie na rzecz nowych użytkowników.

Uważamy, że konstrukcja programu dostosowawczego odnosi się do pomieszczenia, a nie do jego użytkownika, ponieważ program opiniowany jest jedynie w odniesieniu do rodzaju świadczeń, jakie są i mają być w nim udzielane, a nie w odniesieniu do tożsamości i kwalifikacji wnioskodawcy. Jeśli więc podmiot leczniczy uzyskał pozytywną opinię dla przedstawionego przez siebie programu, powinien móc swobodnie podnajmować użytkowane pomieszczenia innym podmiotom lub praktykom lekarskim.

Prezentowane przez niektóre stacje sanepidu stanowisko, według którego przepisy przejściowe mają służyć wyeliminowaniu z rynku podmiotów działających w lokalach nie spełniających aktualnych wymagań, jest niczym nie uzasadnione i bezpodstawnie ogranicza właścicieli tych pomieszczeń w dysponowaniu swoją własnością. Przepisy te służyć mają stopniowemu eliminowaniu z rynku niedostosowanych pomieszczeń, a nie ich użytkowników. To zaś zagwarantowane jest datą graniczą 2016 roku, kiedy to nie spełniające aktualnych wymagań lokale i tak przestaną istnieć, bez względu na to kto powadzi w nich działalność leczniczą – właściciel czy podnajemca.

Biuro prawne OIL dwukrotnie spotkało się w tej sprawie z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, wskutek czego ustalono wspólne, inicjowane przez OIL w Gdańsku, wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego  z wnioskiem o potwierdzenie możliwości rejestrowania w pomieszczeniach objętych programami dostosowawczymi nowych praktyk lekarskich. 

Iwona Kaczorowska-Kossowska biuro prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.