Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w świetle ustawy z dnia 15 kwietnia 2012r. o działalności leczniczej lekarz, który zarejestrował indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską (tzw. stacjonarną) nie musi dokonywać dodatkowego wpisu praktyki wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Praktyki tzw. stacjonarne obejmują bowiem swoim zakresem wszystkie obszary działalności leczniczej, w tym również wykonywanie czynności medycznych w miejscu wezwania (np. w domu pacjenta) i w przedsiębiorstwach podmiotów (np. SPZOZ-ach, NZOZ-ach). Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2012r. praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie mogą być wykonywane w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (np. świadczenia kontraktowe w szpitalach, przychodniach itp.). Tym samym lekarze posiadający praktyki wyłącznie w miejscu wezwania powinni przed tą datą dokonać stosownych zmian w rejestrze.

apl. adw. Damian Konieczny

Możliwość komentowania została wyłączona.