W ostatnim czasie, w wyniku dwóch nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w okresie odbywania kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych.

Od dnia 29 listopada 2020 r. taka możliwość dotyczy osób przebywających na kwarantannie z powodu styczności z COVID-19 (art. 4h ustawy). Natomiast od 5 grudnia 2020 r. dotyczy ona również osób, które przebywają w izolacji w warunkach domowych z powodu zakażenia koronawirusem (art. 4 ha ustawy).

Możliwość świadczenia pracy zdalnej jest każdorazowo uzależniona od zgody pracodawcy/podmiotu zatrudniającego. W przypadku świadczenia pracy w tym trybie, nie przysługuje Państwu prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za ten okres, a jedynie normalnego wynagrodzenia.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 2113);

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2157).

Możliwość komentowania została wyłączona.