Odbywasz właśnie staż podyplomowy, rozpoczynasz lekarską działalność zawodową i zastanawiasz się, w jaki sposób reprezentuje Cię Twoja Okręgowa Izba Lekarska? Potrzebujesz wsparcia, a może chcesz zacząć udzielać się w samorządzie lekarskim? Z odsieczą nadchodzi Komisja Młodych Lekarzy (KML).

Komisja Młodych Lekarzy odpowiada na potrzeby osób rozpoczynających swoją aktywność zawodową - w maju 2024 roku odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie Komisji dzielili się wskazówkami odnośnie rozpoczęcia stażu podyplomowego

Czym jest KML?
Komisja Młodych Lekarzy jest jedną z komisji problemowych powołanych przez Okręgową Radę Lekarską, czyli przez organ władzy wykonawczej Okręgowej Izby Lekarskiej. Komisje mają pomagać w zaadresowaniu konkretnych wyzwań środowiska lekarskiego - w przypadku Komisji Młodych
Lekarzy są to: staż podyplomowy, doszkalanie osób rozpoczynających lekarską ścieżkę, ich integracja oraz bieżące problemy.
Kogo uznajemy za młodego lekarza? Zgodnie z regulaminem KML pojęcie to obejmuje wszystkich lekarzy przez okres dwunastu lat od dnia uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Oznacza to, że KML to miejsce zarówno dla stażystki w drugim miesiącu stażu podyplomowego,
lekarza w trakcie specjalizacji na czwartym roku rezydentury, jak i lekarki dentystki prowadzącej od dwóch lat własną działalność po ukończeniu studiów i stażu. 

Jak wygląda działalność Komisji Młodych Lekarzy w praktyce?
Podstawą działania KML są spotkania, które odbywają się średnio raz na jeden–dwa miesiące. Na posiedzeniach omawiane są sprawy bieżące, to, co dzieje się w Okręgowej Izbie Lekarskiej i jaka jest w tym rola młodych lekarzy, jest to też okazja do przedstawienia własnych pomysłów i omówienia
ewentualnych nowych inicjatyw. Komisja Młodych Lekarzy - jak inne komisje problemowe - pracuje na zasadzie wolontariatu: jej członkowie nie otrzymują stałego wynagrodzenia.

Co konkretnie robimy?
Ostatnio Komisja Młodych Lekarzy skupia się na wspieraniu lekarzy stażystów: powstaje poradnik, który ma służyć osobom rozpoczynającym staż od października 2024 roku opracowany na podstawie zebranych od tegorocznych stażystów opinii i sugestii. Komisja Młodych Lekarzy prowadzi
także ewaluację obowiązkowych w okresie stażu podyplomowego kursów prowadzonych przez Okręgową Izbę Lekarską. W porozumieniu z organizacjami studenckimi planowane są też spotkania informacyjne o stażu podyplomowym dla osób kończących w tym roku edukację na wydziale lekarskim
i lekarsko-dentystycznym. 
Komisja Młodych Lekarzy ma też możliwość reprezentowania środowiska na Okręgowych Zjazdach Lekarzy, gdzie mają miejsce dyskusje i głosowania nad najistotniejszymi sprawami Samorządu Lekarskiego na poziomie okręgowym. Ostatnie takie wydarzenie odbyło się w marcu tego roku.
Komisja Młodych Lekarzy reprezentowała wtedy interesy osób w trakcie stażu podyplomowego. Efektem działań KML było powołanie uchwały, która pozwala, od przyszłego roku, zmienić formę obowiązkowych kursów w trakcie stażu na formę częściowo zdalną, bardziej dogodną dla uczestników.
Komisja Młodych Lekarzy odpowiada na potrzeby osób rozpoczynających swoją aktywność zawodową – w maju odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie Komisji dzielili się wskazówkami odnośnie rozpoczęcia stażu podyplomowego

Komisja Młodych Lekarzy działa też w zakresie integracji środowiska - na sierpień planowany jest spływ kajakowy dla młodych lekarzy, członkowie KML mogą też spotykać się z osobami na podobnych stanowiskach z innych izb lekarskich podczas Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy. Najbliższe takie wydarzenie czeka nas już w czerwcu w Bydgoszczy.

Jak dołączyć do Komisji Młodych Lekarzy? Jakie obowiązki się z tym wiążą? Jakie są możliwości?
Do KML może dołączyć każda osoba będąca członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, która uzyskała prawo wykonywania zawodu (w tym ograniczone) nie dawniej niż dwanaście lat przed dołączeniem. Osoba zainteresowana wypełnia deklarację członkowską, a następnie Okręgowa Rada Lekarska podczas swojego comiesięcznego posiedzenia poszerza skład Komisji. Najważniejszym obowiązkiem osoby, która dołączy do KML, jest uczestnictwo w posiedzeniach Komisji. Konkretne sposoby zaangażowania zależą od indywidualnych preferencji - może to być drobna pomoc organizacyjna przy inicjatywach koordynowanych przez Komisję, czy udział w dyskusjach. Można też wychodzić z własnymi
pomysłami na wydarzenia, kampanie lub zmiany w Izbie.
Działanie w KML to nie tylko lepsze poznanie lokalnych aktualności i możliwość działania na poziomie Okręgowej Izby Lekarskiej, ale też okazja na uczestnictwo w ogólnopolskich wydarzeniach i lepsze zapoznanie się z rolą samorządu w systemie ochrony zdrowia.

Chcesz się skontaktować z Komisją Młodych Lekarzy?
Jeżeli jesteś młodym lekarzem i nie wiesz, jak poradzić sobie z problemem dotyczącym Twojego zawodu, chcesz dołączyć do Komisji, masz pytania czy wątpliwości - zapraszamy do kontaktu! Z Komisją Młodych Lekarzy można się skontaktować mailowo, pisząc wiadomość do jej członków. Jesteśmy także dostępni za pośrednictwem Facebooka - należy tam znaleźć fanpage „Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku - Młodzi lekarze"

Odezwij się!
Najważniejsze kontakty do KML
• Przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy, lek. Rita Sharma – rsharma@oilgdansk.pl
• Wiceprzewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy, lek. Aleksandra Gramann – agramann@oil.gdansk.pl
• Wiceprzewodniczący Komisji Młodych Lekarzy, lek. Jakub Byczkowski – jbyczkowski@oil.gdansk.pl
• Sekretarz Komisji Młodych Lekarzy, lek. Karolina Biernacka – kbiernacka@oil.gdansk.pl

lek. Karolina Biernacka

Możliwość komentowania została wyłączona.