Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przygotowuje książkowe wydanie wspomnień z okazji 25 lat istnienia odrodzonego samorządu lekarskiego. Zwracamy się z prośbą o wspomnienia, które oddadzą atmosferę tamtych lat. Forma tekstu dowolna: mogą być to wspomnienia, anegdoty, spostrzeżenia towarzyszące początkom tworzenia struktury samorządowej. Wszystko co może upamiętnić wydarzenia i ludzi tamtego czasu. Fotografie, dokumenty mile widziane. Będziemy je skanować, więc chodzi tylko o wypożyczenie. Na wspomnienia czekamy do końca 15 stycznia br.

Przesłanie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku tekstu będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie na OIL w Gdańsku majątkowych praw autorskich do tego tekstu oraz zgodę na jego wykorzystanie poprzez utrwalenie, publikację oraz rozpowszechnienie. W przypadku przesyłania zdjęć prosimy o załączenie opisu (tj. podanie imion i nazwisk) osób znajdujących się na zdjęciach.

Koleżanki i Koledzy którzy zechcą podzielić się z nami wspomnieniami, prosimy o wysłanie tekstów, zdjęć lub informacji, że się takie posiada, na adres: strona@oilgdansk.pl 

Możliwość komentowania została wyłączona.