Gdański Model Autyzmu to projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dotyczy opieki medycznej nad dorosłymi osobami z autyzmem, które ze względu na specyfikę funkcjonowania borykają się z wieloma problemami społecznymi. Jednym z nich jest kwestia dotycząca szeroko pojętego zdrowia. Osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju wymagają szczególnego traktowania, w trakcie leczenia niezbędne jest odpowiednie podejście lekarza do pacjenta oraz znajomość samego zaburzenia. Niestety często jest ono mylnie traktowane jako choroba psychiczna. Dorosła osoba z zaburzeniami autystycznymi nie powinna korzystać z usług ogólnodostępnych lekarzy specjalistów nieprzygotowanych do pracy z takim szczególnym pacjentem, jak i vice versa – lekarz specjalista nie powinien zajmować się pacjentem z zaburzeniami autystycznymi, który nie jest na to przygotowany. Jak wskazują rodzice i opiekunowie tych osób, niezwykle problematyczna jest konieczność wizyty w gabinetach lekarzy takich specjalności jak: ginekologa, endokrynologa, neurologa, psychiatry, stomatologa.

Wychodząc naprzeciw wskazanym problemom zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie chęci uczestnictwa w działaniach na rzecz dorosłych osób z autyzmem. Ze względu na zbyt wysokie koszty niemożliwe jest utworzenie specjalistycznej poradni dla dorosłych osób z autyzmem finansowanej z NFZ. W związku z powyższym rozważamy utworzenie sieci kontaktów, poprzez którą możliwe byłoby kierowanie pacjentów z zaburzeniami autystycznymi bezpośrednio do lekarzy przyjmujących w swoich gabinetach na terenie Trójmiasta, którzy zadeklarowaliby chęć pomocy i zostaliby odpowiednio przygotowani do pełnienia okazjonalnie roli lekarza specjalisty dla osób z autyzmem. Szacujemy, że dorosłych osób z autyzmem na terenie Gdańska jest ok. 200. Choć skala zapotrzebowania na wizyty w specjalistycznych gabinetach lekarskich nie będzie więc duża, to wielkość problemu dla osób z autyzmem i ich opiekunów z pewnością jest w tej chwili ogromna.

Mamy nadzieję że z Państwa pomocą uda nam się sprawić, że nasi podopieczni poprzez zapewnienie niezbędnej opieki lekarskiej, będą mieli o jeden problem mniej. Czekamy na Państwa zapytania w sprawie, wstępne deklaracje prosimy składać na adres e-mail: marta.ciszek@mopr.gda.pl lub pod numerem telefonu (58) 342 31 63.

Marta Ciszek

Dział Kierunków Rozwoju
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
www.mopr.gda.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.