Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku poszukuje lekarza jako swojego przedstawiciela do prac w Zespole Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Izby telefonicznie lub mailowo. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku ul Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk tel.: (58) 524 32 00,
fax: (58) 524 32 01. Adres e-mail: sekretariat@oilgdansk.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.