X Kongres Polonii Medycznej i III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich odbędzie się w Gdańsku w dniach 29 maja do 1 czerwca 2019 roku. Bliższe informacje można znaleźć na stronach: poloniamed2019.pl oraz kongrespoloniimedycznej.com.pl

Kongres w pigułce:

Cztery dni wydarzeń kongresowych, trzy dni programu naukowego, ponad 40 wykładowców z całego świata, wybitne osobistości ze świata nauk medycznych, ponad 800 uczestników z Polski i ponad 30 krajów świata, wyjątkowo rozbudowany program wydarzeń towarzyszących – integracyjnych, kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych. Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Stocznia Gdańska, koncerty, wycieczki, konferencje, wystawy.

WARUNKI

  1. Gotowość do pełnego zaangażowania się w pomoc przy obsłudze Kongresu od godzin popołudniowych 29 maja 2019 roku do późnego wieczora 1.czerwca 2019 roku. Dzięki życzliwości władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wszyscy wolontariusze otrzymają usprawiedliwienia z nieobecności na zajęciach. Usprawiedliwienie to nie będzie obejmować egzaminów ani zaliczeń.
  2. Gotowość do uczestniczenia w dwóch lub trzech spotkaniach organizacyjnych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (w czwartki o godzinie 18.00)
  3. Bardzo potrzebne: umiejętność pracy w zespole, znajomość języków obcych, odporność na pracę pod presją, kultura osobista i otwartość w kontaktach z uczestnikami Kongresu.

Wolontariusze będą pracowali w Biurze Kongresu w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w punktach informacyjnych w czasie wydarzeń towarzyszących, jako piloci wycieczek, asystenci VIP itp. W swojej pracy będą podlegali pracownikom Biura Kongresu. Będą mogli, o ile nie będzie to kolidowało z ich zadaniami, uczestniczyć w wydarzeniach kongresowych (wykładach, koncertach, wystawach, konferencjach).

Osoby chętne do współpracy prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres mailowy:

wolontariat@oilgdansk.pl

W zgłoszeniu proszę podać swoje dane:

Imię, nazwisko, rok i kierunek studiów (preferujemy Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii),

adres mailowy do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego. Czekamy do 15 marca 2019 roku. 

Wszyscy, którzy się zgłoszą zostaną zaproszeni na pierwsze z trzech spotkań organizacyjnych, na którym przeprowadzimy ostateczną kwalifikację. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn. Z wszystkimi osobami zakwalifikowanymi do obsługi Kongresu podpiszemy stosowne umowy.

Serdecznie zapraszam do współpracy

dr med. Roman Budziński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Możliwość komentowania została wyłączona.