Na stronie internetowej pomorskiego NFZ ukazał się dziś (11 marzec 2013 r) oczekiwany przez OIL i lekarzy komunikat w sprawie potwierdzenia spełniania wymogu posiadania gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. Dotyczy on lekarzy biorących udział w konkursie NFZ na świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na kolejne trzy lata.

Termin składania ofert mija 13 marca br. Z powodu braku jednoznacznego określenia przez Fundusz zasad przystępowania do konkursu wielu lekarzom z Pomorza mogło grozić wykluczenie z konkursu. O uregulowanie tej sprawy OIL w Gdańsku zabiegała od 25 lutego br. spotykając się z władzami Funduszu. Udało się.

Treść komunikatu na stronie pomorskiego NFZ


Pomorski Fundusz wymagał bowiem, aby lekarze prowadzący praktyki zawodowe w dokumentach konkursowych wpisywali określony kod potwierdzający, że ich gabinet jest „diagnostyczno- zabiegowy”. Ten wymóg był niemożliwy do zrealizowania  dla lekarzy prowadzących praktyki prywatne, ponieważ z powodu braku oznaczeń kodowych w programie informatycznym przeznaczonym do rejestrowania praktyk zawodowych, nie mogli wypełnić dokumentów zgodnie z wymogami NFZ.

O uregulowanie tej sprawy OIL w Gdańsku zabiegała od 25 lutego br. spotykając się z władzami Funduszu i proponując rozwiązania – np aby lekarze prowadzący praktyki prywatne dołączali do dokumentów konkursowych pozytywną decyzję Sanepidu, że ich gabinet spełnia wymogi konieczne dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego. NFZ zaakceptował propozycję Izby.
AK

Możliwość komentowania została wyłączona.