Wiśniówka, cytrynówka, na śliwkach, z aronii, ziołowa… Ilu producentów własnych nalewek, tyle jej rodzajów. Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą nalewkę. 

 

fruit-juices-667570_640

Źródło Pixabay.com

Regulamin Konkursu Nalewek własnej receptury 2016

 1. Konkurs Nalewek 2016, zwany dalej Konkursem jest imprezą integracyjno-towarzyską mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
 2. Organizatorami Konkursu są: Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. 
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące członkami jednej z wyżej wymienionych Izb.
 4. Konkurs odbywa się w Centrum Fitoterapii w Gdańsku, Długie Pobrzeże 28. 
 5. Konkurs przeprowadza komisja powołana przez organizatorów. 
 6. Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji. 
 7. Do konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży. 
 8. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną, osobiście lub drogą mailową do dnia 3.11.2016 r. na podane poniżej dane teleadresowe:
  Okręgowa Izba Aptekarska
  ul. Batorego 18, 80-251 Gdańsk 
  e-mail: biuro@goia.org.pl
  tel.: (58) 341 16 74
 9. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć do dnia 5 listopada 2016 r. do godz. 11.00 do Centrum Fitoterapii dwie próbki tej samej nalewki, każdą próbkę o pojemności nie mniejszej niż 200 ml dla każdej ze zgłaszanych do Konkursu nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna. Przesunięcie terminu dostarczenia nalewki wymaga indywidualnego ustalenia z OIA w Gdańsku.
 10. Każda z butelek z nalewką będzie oznaczona numerem zgłoszenia,
 11. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia. Jednolite butelki zapewnia organizator konkursu. 12. Obecni na posiedzeniu Komisji członkowie dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu.
 12. Zwycięzców konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Komisji Członkowie wg zasad głosowania przyjętych przez Komisję na wniosek Przewodniczącego i ustalonych w trybie roboczym.
 13. Wyniki Konkursu ogłaszane są przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego wyznaczoną po zakończeniu posiedzenia, jednak nie później niż o godz. 15:00 w dniu 5 listopada 2016r. 
 14. Miejscem ogłoszenia wyników jest Centrum Fitoterapii w Gdańsku.
 15. Uczestnicy Konkursu ubiegają się o Honorowy tytuł „Nalewka własnej receptury – 2016” w kilku kategoriach nalewek oraz o nagrodę publiczności. Kategorie zostaną wybrane i określone przez Przewodniczącego Komisji po określeniu liczby zgłoszonych nalewek
 16. Nagroda Publiczności zostanie przyznana na podstawie niejawnego głosowania osób uczestniczących w degustacji. 
 17.  Informacje związane z konkursem dostępne są: Okręgowa Izba Aptekarska w Gdańsku, tel. (58) 341 16 74 
 18. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.