Dzięki pomocy prawników OIL sześciu lekarzy wygrało z władzami Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku, które nie chciały płacić im za czas wolny po dyżurach. Niestety krótko mogliśmy cieszyć się tą wygraną: szpital ponownie wypowiedział umowy, a lekarze nie zawiadomili o tym Izby.

  
W połowie 2011 roku Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku wypowiedziało lekarzom warunki umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia wypłacanego dotychczas za czas 7 godzin 35 minut odpoczynku przewidzianego w ustawie o Zoz, udzielanego bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.

Władze szpitala uzasadniły ten krok wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników PCT i stosownie do obowiązujących przepisów, które nie przewidują wypłaty wynagrodzenia za czas odpoczynku, o jakim mowa w ustawie o ZOZ.
Kilkoro lekarzy zwróciło się wtedy do gdańskiej OIL z prośbą o nieodpłatną pomoc prawną.

– Udzieliliśmy jej przez zapewnienie zastępstwa procesowego łącznie w 13 rozprawach przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku – mówi Elżbieta Czarnecka z biura prawnego OIL w Gdańsku. – Także w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Okręgowym- Sądem Pracy w Gdańsku. W efekcie prowadzonych działań prawnych sądy orzekły o bezskuteczności wypowiedzenia warunków umów o pracę i zasądziły od PCT w Gdańsku jako przegrywającego spór zwrot kosztów procesu na rzecz lekarzy. Sądy obydwu instancji dopatrzyły się wad w przygotowanych wypowiedzeniach warunków umów o pracę polegających na tym, że de facto nie zostało określone przez PCT, jakie nowe warunki pracy zostały zaproponowane lekarzom.

Dla lekarzy oznaczało to zachowanie dotychczasowych warunków wynagrodzenia przez prawie rok i wygrane procesy, chociaż zasadniczy problem nie został tak naprawdę rozwiązany. Procesy zostały wygrane z powodu źle przygotowanych przez pracodawcę wypowiedzeń, a sądy nie odniosły się do kwestii merytorycznej, jaką jest kwestia wynagrodzenia za czas pracy będący czasem odpoczynku po dyżurze.  

Niestety PCT w Gdańsku po uprawomocnieniu się wyroków ponownie wypowiedziało lekarzom warunki umów o pracę – już teraz bez błędów formalnych – ale o tym lekarze nie powiadomili biura prawnego OIL i wypowiedzenia nie zostały zaskarżone do sądów przez lekarzy ani przez Izbę ( z upoważnienia lekarzy ), co uniemożliwiło rozpoznanie przez sądy w Gdańsku istoty zagadnienia, jakim jest kwestia legalności odejmowania godzin tzw. zejść po dyżurze od liczby godzin normatywnych prowadząca do niesłusznego obniżania wynagrodzenia.

– W efekcie takiego działania lekarze mają gorsze warunki wynagrodzenia – tłumaczy Elżbieta Czarnecka. – Lecz bez inicjatywy lekarzy Izba nie miała legitymacji procesowej do prowadzenia sprawy sądowych z urzędu i nie mogła wspomóc lekarzy. Lekarze PCT są nadal niezadowoleni z warunków wynagradzania z powodu braku rozwiązań systemowych gwarantujących im godziwe wynagrodzenia za czas odpoczynku po dyżurze. Szkoda, bo efektywna pomoc prawna wymaga nie tylko doraźnej, krótkoterminowej pomocy lecz wspólnego obliczonego na w dłuższy czas zespołu działań.
Elżbieta Czarnecka

Możliwość komentowania została wyłączona.