OIL w Gdańsku informuje, że w izbie działa Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Został powołany przy Okręgowej Radzie Lekarskiej mocą uchwały numer 35/07/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z 18 października 2007 roku. Jego celem jest niesienie pomocy lekarzom, którzy ze względu na stan zdrowia mają problemy z wykonywaniem zawodu (lub z tego powodu mają zawieszone prawo wykonywania zawodu), przede wszystkim dotyczy to osób mających problemy z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych lub ich nadużywaniem.

Pełnomocnik zajmuje się również pomocą dla osób, które doświadczają przemocy w rodzinie lekarskiej. W gdańskiej izbie funkcję pełnomocnika pełni Katarzyna Wiśniewska od 2007r.

                                                                                                  Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

                                                                                                                         Lek. Katarzyna Wiśniewska

                                                                                                                                  Tel. 504 894 959

                                                                                                           e-mail: pelnomocnikzdrowia@oilgdansk.pl

Od 18 lat na co dzień pracuje jako lekarz i psychoterapeuta uzależnień w Ośrodku Profilaktyki Terapii Uzależnień w Gdyni, którym zarządza od 8 lat. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni oraz członkiem zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.

Od 2016 roku współpracuje z Uniwersytetem Humanistyczno Społecznym SWPS oddział w Sopocie, wykładając tematy : „Organizacja w lecznictwie uzależnień” oraz „Biomedyczne podstawy uzależnień”.

W ramach Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pełnomocnik zapewnia profesjonalną pomoc konsultacyjną w zakresie diagnozy problemu oraz wspierająco - monitorującą w zakresie leczenia (informowanie o placówkach udzielających pomoc, pomocy prawnej i socjalnej, szukanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, monitorowanie podjętego leczenia).

WAŻNE PUBLIKACJE:

UZALEŻNIENIE

Uzależniony lekarz

Współuzależnienie

O wysokofunkcjonujacych osobach uzależnionych

Głód alkoholowy -teoria i praktyka

O uzależnieniach wśród lekarzy

PRZEMOC

Przemoc w rodzinach lekarskich

Rola alkoholu i SPA w powstawaniu przemocy

Symptomy przemocy w bliskim związku.

świadectwo lekarki- przemoc

Możliwość komentowania została wyłączona.