Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców weszło w życie 20 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 949). Zachęcamy wszystkich uprawnionych lekarzy do zapoznania się z treścią nowego rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich(…)

Jednocześnie zwracamy uwagę na nowe zasady ustalania opłat za przeprowadzenie badania lekarskiego. W przeciwieństwie do poprzedniego rozporządzenia, które określało stawki maksymalne, treść obecnie obowiązującego wskazuje precyzyjnie wysokość należnej opłaty. Zgodnie z nowym rozporządzeniem opłata za badanie lekarskie wynosi 200 zł, opłata za ponowne badanie lekarskie przeprowadzane w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy (za badanie „w trybie odwoławczym”) również wynosi 200 zł, natomiast za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy wynosi 50 zł.
r.pr. Aleksandra Kosiorek

Możliwość komentowania została wyłączona.