Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina o corocznym obowiązku składania sprawozdań statystycznych. Powinność ta wynika z ustawy o statystyce publicznej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej – w tym również lekarzy prowadzących działalność gospodarczą (praktyki zawodowe), udzielających świadczeń zdrowotnych.

Zakres i termin, oraz miejsce złożenia sprawozdania, mogą Państwo sprawdzić w tabelce załączonej do niniejszego komunikatu.

 

Obowiązki statystyczne lekarzy prowadzących praktyki zawodowe 2016 rok.

Przypominamy również, że tabelka ta jest dostępna przez cały rok, na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, w zakładce Komisji ds. Praktyk Lekarskich (www.oilgdansk.pl).

Możliwość komentowania została wyłączona.