Rada OIL w Gdańsku powołała w styczniu br Komisję ds Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jej powstanie jest  pokłosiem protestu członków Porozumienia Zielonogórskiego na przełomie roku. Te wydarzenia unaoczniły trudności towarzyszące pracy lekarzy rodzinnych, niepełną wiedzę środowiska o odmienności problemów POZ.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych. Chcemy zająć się palącymi problemami środowiska, np: pakietem onkologicznym, nieprzychylnym obrazem lekarzy w mediach, brakiem lekarzy rodzinnych. Na adres: komisjapoz@oilgdansk.pl prosimy o zgłaszanie nurtujących zagadnień związanych z pracą.

Liczymy na udział kolegów innych specjalizacji w nadziei, że dyskusja w Komisji będzie sprzyjać integracji środowiska, stanie się forum wypracowującym kompromis w przypadku różnic w stanowiskach.

Mamy nadzieję, że praca Komisji POZ spełni oczekiwania lekarzy, przyczyni się do wzmocnienia głosu środowiska w ważnych i trudnych sprawach ochrony zdrowia.

 

W skład komisji weszli:

przewodnicząca  lek. Ewa Szymańska

lek. Roman Budziński

lek. Hanna Świątek

lek. Ryszard Danielewicz

lek. Andrzej Zapaśnik

lek. Dorota Karpowicz

lek. Józef Myszka

lek. Wiesława Chrostowska

lek. Andrzej Stasiak

lek. Joanna Tyl

lek. Joanna Żurek

 

Możliwość komentowania została wyłączona.