Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2014r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, które wprowadza nowe wzory zleceń na wyroby medyczne. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń stosując jednak nowe nazewnictwo i numerację określoną w rozporządzeniu z 6 grudnia 2013r.

Od 1 stycznia 2014r. zlecenie powinno zawierać nazwę wyrobu medycznego zgodną ze wskazanym rozporządzeniem oraz wskazanie grupy wyrobu medycznego składające się odpowiedniej litery alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu (np. but wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – N/65).

Aktualna informacja Ministra Zdrowia

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.