Jolanta Ferszka i Leszek Trojanowski zgodnie z nowym zarządzeniem pomorskiego marszałka zostali wybrani lekarzami upoważnionymi do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz wnioskowania do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej przez Policję.

23 września 2013r. Marszałek Województwa Pomorskiego podpisał zarządzenie nr 35/13 w sprawie upoważnienia lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz wnioskowania do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego osoby psychicznie chorej przez Policję.


Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (art. 18 ust. 10 pkt 2 oraz art. 46 ust. 2c) upoważnieni przez marszałka województwa lekarze psychiatrzy są uprawnieni w sytuacjach wskazanych w powołanych przepisach do oceny zasadności zastosowania przez lekarza, pielęgniarkę lub kierującego akcją prowadzenia czynności ratunkowych wobec osoby chorej środków przymusu oraz do wnioskowania o wyrażenie przez właściwy sąd zgody na zatrzymanie przez Policję i przymusowe doprowadzenie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego.

Zgodnie z podpisanym zarządzeniem takimi upoważnionymi lekarzami zostali wybrani:
– lek. Jolanta Ferszka
– lek. Leszek Trojanowski.
skan zarządzenia nr 35/13 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2013r

r.pr. Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.