W porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych Podmiot Odpowiedzialny Les Laboratoires Servier informuje o nowych zaleceniach dotyczących stosowania iwabradyny mających na celu zminimalizowanie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych i ciężkiej bradykardii.

Cały komunikat

Możliwość komentowania została wyłączona.