Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż z dniem 1 marca 2015r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015r., poz. 231). W nowym wzorze wprowadzono m.in.
– informacje o przybliżony czasie pomiędzy wystąpieniem przyczyny zgonu a samym zgonem,
– dodatkowe informacje dotyczące zgonu dziecka poniżej 1. roku życia (ciężar urodzeniowy, okres ciąży, stan wg. skali Apgar).

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.