Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z dniem 30 marca 2012r. wejdzie w życie zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie której weterani poszkodowani w wyniku działań wojennych poza granicami kraju mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań. Podstawą udzielania takim osobom świadczeń poza kolejnością jest legitymacja weterana poszkodowanego wydawana przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

apl. adw. Damian Konieczny

Możliwość komentowania została wyłączona.