Nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

W dniu 28 września 2012r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Najważniejsze zmiany w nowym rozporządzeniu:

 

1. zmiana nazwy stażu cząstkowego w dziedzinie intensywnej terapii, obecnie będzie się on dotyczył anestezjologii (1 tydzień) i intensywnej terapii (2 tygodnie) oraz medycyny ratunkowej (3 tygodnie, uzupełnione dwudniowym kursem podsumowującym). Staż w dziedzinie medycyny ratunkowej będzie mógł być odbywany wyłącznie w klinikach medycyny ratunkowej, oddziałach klinicznych medycyny ratunkowej lub szpitalnych oddziałach ratunkowych.

 

2. doprecyzowanie długości trwania dyżurów odbywanych przez stażystę. Obecnie program będzie obejmował 1 dyżur w tygodniu trwający 10 godzin i 5 minut albo 2 dyżury w tygodniu trwające odpowiednio 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.

 

3. określenie, iż dyżur może być odbywany na oddziałach zachowawczych, zabiegowych, w izbie przyjęć, w szpitalnym oddziale ratunkowym lub jako dodatkowy członek zespołu ratownictwa medycznego każdego typu (poprzednio tylko „R”).

 

4. rozszerzenie i doprecyzowanie przypadków, w których czas trwania stażu podyplomowego ulega przedłużeniu. Obecnie będzie to miało miejsce w wypadku:

a)       niezdolności do pracy (bez względu na długość jej trwania, poprzednio powyżej 21 dni),

b)      niemożności wykonywania określonej pracy w okresie ciąży,

c)       w okresie korzystania ze świadczeń określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

d)      urlopu ojcowskiego,

e)       urlopu wychowawczego,

f)        zwolnień od pracy związanych z badaniami lekarskimi w okresie ciąży,

g)       korzystania przez kobiety z przerw na karmienie piersią,

h)       korzystania ze zwolnienia od pracy przez pracownika wychowującego dziecko w wieku do 14 lat,

i)         powołania lekarza do odbycia przeszkolenia wojskowego,

j)         przebywania na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące.

 

5. skrócenie czasu trwania stażu lekarza dentysty w zakresie stomatologii zachowawczej (z 11 do 10 tygodni) oraz w zakresie ortodoncji (z 6 do 5 tygodni), pozwoli to na pełne wykorzystanie przez stażystę przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

 

6. doprecyzowanie programu stażu cząstkowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii, który obejmuje obecnie m.in. odebranie 3 porodów fizjologicznych, zasady i metody planowania rodziny oraz zasady rozpoznawania i leczenia dolegliwości okresu menopauzalnego.

 

7. obecnie o uznanie stażu podyplomowego odbytego zagranicą w całości lub w części przez Ministra Zdrowia będzie mogła się ubiegać także osoba, która nie posiada ograniczonego prawa wykonywania zawodu na terytorium RP.

 

8. kwestie związane z Lekarskim Egzaminem Końcowym oraz Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym zostały w całości przeniesione do odrębnego rozporządzenia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2012r. poz. 903).

  

Rozporządzenie weszło w życie już z dniem 1 października 2012r. i dotyczy wszystkich stażystów, którzy rozpoczęli staż w tym dniu oraz po tej dacie.

 

Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.