Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż w dniu 9 marca 2012r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. W świetle nowego rozporządzenia:
  • jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w więcej niż jednej odpłatności, osoba uprawniona:
   1. wpisuje symbol “P” w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
   2. nie wpisuje poziomu odpłatności w przypadku przepisywania tego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu,
   3. jeżeli lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji (poza wskazaniami refundacyjnymi), osoba uprawniona wpisuje symbol “X” lub “100%“;
   Lekarz może również używać dotychczasowych oznaczeń: B jako bezpłatne, R jako ryczałt, 30%, 50%, 100%.
   Podobnie jak poprzednio, jeżeli lekarz nie zamieści informacji o stopniu odpłatności farmaceuta jest obowiązany wydać lek za wskazaną w wykazie odpłatnością, a jeżeli lek występuje w więcej niż jednej odpłatności z zastosowaniem wyższej z nich.

  • w wypadku wystawiania recept dla siebie lub dla rodziny lekarz może używać również innych niż dotychczasowe “pro auctore” lub “pro familiae” oznaczeń równoznacznych (np. dla rodziny, familia, dla siebie);

  • w główce recepty, w odniesieniu do danych lekarza uprawnionego lub świadczeniodawcy nie zamieszcza się już danych o siedzibie, lecz dane o miejscu udzielenia świadczenia zdrowotnego (np. adres przychodni, w której lekarz wykonuje zawód; adres gabinetu, w którym lekarz wystawił receptę);

 • na recepcie należy zamieszczać nazwę leku albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego, która w jednoznaczny sposób pozwala określić przepisany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny. W związku z tym w przypadku niektórych leków nie będzie możliwe przepisanie leku przy użyciu nazwy międzynarodowej, gdyż nie pozwala ona na jednoznaczną identyfikację leku, w wypadku gdy preparatów zawierających daną substancję w określonej postaci, dawce i opakowaniu jest więcej niż jeden.

Rozporządzenie weszło w życie już następnego dnia po ogłoszeniu, tj. w dniu 10 marca 2012r.

Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.