Nowa wakacyjna oferta dla członków programu Multisport.

OIL w Gdańsku przypomina Państwu, iż program Multisport jest przeznaczony wyłącznie dla członków OIL w Gdańsku. Osoby niebędące członkami Izby mogą być zgłoszone do programu wyłącznie jako osoby towarzyszące lub dzieci, przy jednoczesnym wykupieniu karty głównej przez członka OIL. Wykupienie karty głównej przez osobę niebędącą członkiem OIL w Gdańsku będzie równoznaczne z brakiem możliwości odbioru karty, bez względu na to, czy została ona opłacona.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.