Nagrodę, którą Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przyznaje najdłużej, bo od 1994 roku jest nagroda im. Doktor Aleksandry Gabrysiak – wielkiego lekarza-społecznika działającego na terenie Elbląga i okolic, osoby która niosła wszechstronną, bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym – chorym, bezdomnym i więźniom.

Nagrodę dla tzw. pomorskich Judymów ustanowiono w rok po śmierci Aleksandry Gabrysiak.
– Lekarz, oprócz najwyższych kompetencji zawodowych, powinien mieć empatię dla chorego, powinien traktować swoją pracę jako pasję, powołanie do służenia innym, a nie tylko jako zawód, jeden z wielu – mówi prof. Grażyna Świątecka o kryteriach branych pod uwagę przy wyłanianiu laureata. 

Nagroda w wysokości 5 tys. zł przyznawana jest na wniosek Kapituły Nagrody każdego roku instytucjom zrzeszającym lekarzy lub lekarzom szczególnie zasłużonym w niesieniu bezinteresownej pomocy chorym i potrzebującym. Pierwszą nagrodę w 1994 roku otrzymała Mieczysława Grynkiewicz z Płoskini. W następnych latach wśród laureatów nagród zbiorowych znaleźli się lekarze działający w ruchu hospicyjnym na terenie Gdańska, Elbląga, Gdyni.

Jakim trzeba być lekarzem, żeby nagrodę otrzymać?  
Mieć szczególne dokonania wykraczające poza obowiązki lekarza, w tym w szczególności promowane jest: m.in. organizowanie i prowadzenie opieki nad ludźmi z zagrożonych środowisk, uzależnionymi oraz dziećmi, organizowanie akcji społecznych wspierających działalność medyczną, organizowanie fundacji medycznych o profilu charytatywnym.
Wręczenie Nagrody następuje zazwyczaj podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy lub w innym miejscu wskazanym przez Okręgową Radę Lekarską. Jeżeli Nagroda nie zostanie przyznana w danym roku, środki budżetowe na nią zarezerwowane nie przechodzą na kolejny rok.

Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona w 2005 roku. Otrzymują ją przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniu lekarskiego samorządu zawodowego, w pracy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
    Nagrodę mogą także otrzymać osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

– Idea była dla nas bardzo jasna: przyznajemy nagrodę kolegom, ale też osobom spoza środowiska medycznego, które działają na rzecz samorządu – mówi Anna Sobieszek-Kundro członek Kapituły Nagrody. – A wiemy z doświadczenia, że takich społeczników, którzy chcą poświęcać swój czas i energię trudno znaleźć. Więc tych, którzy tę siłę w sobie znajdują, wyróżniamy i im dziękujemy. Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae to nagroda pamiątkowa: pióro, medal, po prostu dowód pamięci i wdzięczność.
 
    Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które pełniąc ważne funkcje ustawodawcze lub wykonawcze w państwie polskim podejmują, wspólnie z samorządem lekarskim, wysiłek na rzecz zmiany wadliwego systemu ochrony zdrowia, wiedząc, że jest to dziedzina bliska każdemu  człowiekowi.
W ciągu kadencji nagroda przyznawana jest nie więcej niż dziesięciu członkom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W szczególnych przypadkach nagrodę można przyznać także innym osobom, bez ograniczenia ilości nagród, w ramach posiadanych środków budżetowych. Na zdjęciu wręczenie Krzysztofowi Wójcikiewiczowi skarbnikowi OIL w Gdańsku Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. Fot. Wiesława Klemens  
Opr. AK
Regulamin Nagrody A. Gabrysiak
Nagroda Pro Bono
Laureaci nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak i Nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae


Możliwość komentowania została wyłączona.